Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Plany pracy
Wewnątrzszkolny
system oceniania
Zasady rekrutacji
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka

 

 

 

Szkoła  działa na podstawie ustawy z  dnia  7 września 1991 r.
o systemie oświaty ( Dz. U. Z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Statut Szkoły         >>> pobierz Statut SP

zmiany SP     >>> pobierz

 


                            >>> pobierz Statut G

zmiany G       >>> pobierz

 


                            >>> pobierz zmiany w statutach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

odpowiada: Lena Słowikowska

wytworzył: Sławomira Przybyszewska

wprowadził: administrator

data: 07-03-2014

data: 07-03-2014

data: 09-03-2014Rejestr zmian strony