Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Plany pracy
Wewnątrzszkolny
system oceniania
Zasady rekrutacji
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka

 

Zespół Szkół nr 8 prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej.

Mienie szkoły stanowi własność Gminy Tomaszów Mazowiecki, będące w administrowaniu.

Szkoła jest jednostką organizacyjną Miasta Tomaszowa Mazowieckiego nie posiadającą

osobowości prawnej.

 

 

 

ŚRODKI TRWAŁE             4 107 173, 97 ZŁ
PRZEDMIOTY NIETRWAŁE                 607 687,32 ZŁ
ZBIORY BIBLIOTECZNE                   29 525,17 ZŁ
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE                   26 050,99 ZŁ
RAZEM               4 770 437,45 ZŁ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 odpowiada: Elżbieta Wilczyńska

wytworzył: Elżbieta Wilczyńska

wprowadził: administrator

data: 28-09-2015

data: 28-09-2015

data: 28-09-2015Rejestr zmian strony