Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Plany pracy
Wewnątrzszkolny
system oceniania
Zasady rekrutacji
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka

 

 

STATUT ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

 

 

S T A T U T  S Z K O Ł Y  P O D S T A W O W E J  N R  6
W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

 

 
 
 
 


S T A T U T  G I M N A Z J U M  N R  8
W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

 

ZMIANY W STATUCIE GIMNAZJUM NR 8

 

 

 

[ZMIANY W STATUTACH]

 

 

 

 

 

 

 

 

 odpowiada: Elżbieta Wilczyńska

wytworzył: Elżbieta Wilczyńska

wprowadził: administrator

data: 12-04-2017

data: 12-04-2017

data: 12-04-2017Rejestr zmian strony