Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Plany pracy
Wewnątrzszkolny
system oceniania
Zasady rekrutacji
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka

 

 

 

 

Uchwały Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 i  Gimnazjum nr 8
w Tomaszowie Mazowieckim zawarte są w  dokumentach :
” Rejestr uchwał Szkoły Podstawowej nr 6”„Rejestr uchwał Gimnazjum nr 8”
i mogą być udostępniane na wniosek w sekretariacie szkoły po uprzedniej anonimizacji.
________________________________________________________________________

REJESTR UCHWAŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6


REJESTR UCHWAŁ GIMNAZJUM NR 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


odpowiada: Sławomira Przybyszewska

wytworzył: Sławomira Przybyszewska

wprowadził: administrator

data: 18-09-2014

data: 18-09-2014

data: 19-09-2014Rejestr zmian strony