Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Plany pracy
Wewnątrzszkolny
system oceniania
Zasady rekrutacji
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka


Wykaz protokołów z przeprowadzonych kontroli

w Zespole Szkół Nr 8 w Tomaszowie Maz.


 

 

l.p.

Nazwa protokołu

Ważność do

1

Protokół kontroli zapewnienia bezpieczeństwa

 

Sierpień 2017

2

 

Protokół z pomiaru ciśnienia wody w hydrantach wewnętrznych

Styczeń 2017

3

Protokół z przeglądu technicznego instalacji gazowej

 

Sierpień 2017

4

Protokół z okresowej kontroli przewodów kominowych

 

Sierpień 2017

5

 

Protokół z przeglądu, remontu podręcznego sprzętu gaśniczego

Styczeń 2017

6

Protokół kontroli rocznej stanu technicznego budynku/obiektu budowlanego szkoły z halą sportową

Maj 2017

7

Protokół z pomiarów i badań instalacji ochrony przeciwpożarowej.

Wyłączniki różnicowo – prądowe urządzeń

Styczeń 2017

8

Protokół z pomiarów i badań instalacji ochrony przeciwpożarowej urządzeń

Styczeń 2017

9

Protokół kontroli pięcioletniej stanu technicznego budynku/obiektu budowlanego budynku szkoły

Maj 2017

10

 

Protokół z pomiarów i badań rezystancji izolacji obwodów

Styczeń 2017

11

Protokół z badania okresowego urządzeń elektrycznych (kocioł, bojler, lodówka i inne)

 

Sierpień 2017

 

 
odpowiada: Elżbieta Wilczyńska

wytworzył: Elżbieta Wilczyńska

wprowadził: administrator

data: 16-09-2016

data: 16-09-2016

data: 16-09-2016Rejestr zmian strony