Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Plany pracy
Wewnątrzszkolny
system oceniania
Zasady rekrutacji
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka

     Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP:

        Na wniosek są udostępniane informacje, które nie zostały opublikowane w Biuletynie.

        Oznacza  to  jednocześnie,  ze  nie  ma możliwości zadania udostępnienia informacji
        na wniosek, jeżeli znajduje się ona w Biuletynie.

        Informacje,  które  mogą  być  udostępnione  niezwłocznie, są udostępniane w formie
        ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

        Udostępnienie informacji  na  wniosek  następuje  bez zbędnej zwłoki, nie później niż
        w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

                                                                    >>> pobierz wniosek

















odpowiada: Sławomira Przybyszewska     data: 09-12-2010

wytworzył: Sławomira Przybyszewska       data: 09-12-2010

wprowadził: administrator                      data: 09-12-2010



Rejestr zmian strony