Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Plany pracy
Wewnątrzszkolny
system oceniania
Zasady rekrutacji
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka

 

 

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej nr 6  w Zespole Szkół nr 8

w Tomaszowie Maz.

 

Obwód Szkoły Podstawowej nr 6 :

Armii  Ludowej  25 Pułku, Białego Witolda,  Cisowa, Dziubałtowskiego  Seweryna,
Gminna,  Hojnowskiego  Stanisława,  Hubala  mjra, Kałużyńskiego  Stanisława,
Kowalska,  Kolejowa,  Lisia,  Łozińskiego  Bohdana, Michałowska,  Młodzieżowa,
Myśliwska,  Odległa, Okopowa, Opoczyńska, Peryferyjna,  Pliszczyńskiego Piotra,
Podoba, Radomska, Reja Mikołaja, Stolarskiego Błażeja, Ślusarska, Torowa, Wilcza,
Witosa Wincentego, Wzgórze, Wąwalska oraz miejscowości z Gminy Tomaszów Maz.:
Ciebłowice Duże, Ciebłowice Małe i Wąwał.

 

R E G U L A M I N

REKRUTACJI   DO   KLASY   PIERWSZEJ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6

 

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA

DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6

 

 

OŚWIADCZENIE DO WNIOSKU O PRZYJĘCIE DZIECKA ZAMIESZKAŁEGO

POZA OBWODEM SZKOŁY

 

 

line.gif


 

 

Informacja dla rodziców

 

Wzór deklaracji

 

Wzór wniosku


Wniosek o przyjęcie dziecka do Oddziału Przedszkolnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 odpowiada: Elżbieta Wilczyńska

wytworzył: Elżbieta Wilczyńska

wprowadził: administrator

data: 10-02-2017

data: 10-02-2017

data: 10-02-2017Rejestr zmian strony