Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Plany pracy
Wewnątrzszkolny
system oceniania
Zasady rekrutacji
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka


ROZDZIAŁ VIII – Statutu Szkoły Podstawowej nr 6
Warunki i sposoby oceniania wewnątrzszkolnego.
                                                                   >>> pobierz plik
 
ROZDZIAŁ VIII – Statutu Gimnazjum nr 8
 Warunki i sposoby oceniania wewnątrzszkolnego.
                                                                   >>> pobierz plikodpowiada: Lena Słowikowska

wytworzył: Sławomira Przybyszewska

wprowadził: administrator

data: 18-09-2012

data: 18-09-2012

data: 19-09-2012Rejestr zmian strony