Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Plany pracy
Wewnątrzszkolny
system oceniania
Zasady rekrutacji
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka

 

 

 

Kierunki pracy
Szkoły Podstawowej nr 6 i Gimnazjum nr 8

w Tomaszowie Mazowieckim

w roku szkolnym 2016/2017


Plan  pracy szkoły

 

 

 

 

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 6

i Gimnazjum nr 8   >>> pobierz plik


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


odpowiada: Elżbieta Wilczyńska

wytworzył: Lucyna Siudzińska

wprowadził: administrator

data: 07-02-2017

data: 07-02-2017

data: 07-02-2017Rejestr zmian strony