Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Plany pracy
Wewnątrzszkolny
system oceniania
Zasady rekrutacji
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
StatystykaSzkolny zestaw podręczników w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 8
na rok szkolny 2017/2018

 

 

Szkolny zestaw programów Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 8 na rok szkolny 2017/2018odpowiada: Elżbieta Wilczyńska

wytworzył: Lucyna Siudzińska

wprowadził: administrator

data: 14-07-2017

data: 14-07-2017

data: 14-07-2017Rejestr zmian strony