Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Plany pracy
Wewnątrzszkolny
system oceniania
Zasady rekrutacji
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka

 

 

 

W Zespole Szkół nr 8 działa Rada Rodziców, której Prezydium stanowią:

 

 

przewodnicząca – Katarzyna Nabiałek
wiceprzewodnicząca z funkcją skarbnika – Olga Górnicka - Krul
sekretarz – Marta Ziółek
członek – Lucyna Kopeć

 

 

Rada Rodziców działa zgodnie z Regulaminem, wspiera działalność statutową szkoły,
współdziała z dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim,
władzami oświatowymi i gminnymi oraz organizacjami i instytucjami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 odpowiada: Elżbieta Wilczyńska

wytworzył: Elżbieta Wilczyńska

wprowadził: administrator

data: 02-02-2017

data: 02-02-2017

data: 02-02-2017Rejestr zmian strony