Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Plany pracy
Wewnątrzszkolny
system oceniania
Zasady rekrutacji
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka

 

 

DYREKTOR SZKOŁY: ELŻBIETA WILCZYŃSKA
Wejście przez sekretariat.
tel.  44  723-15-63

dyrekcja@zs8tm.pl

Kompetencje dyrektora >>> pobierz plik
Oświadczenie majątkowe znajdziesz na stronie 
http://bip.tomaszow.miasta.pl/public/get_file_contents.php?id=239238
______________________________________________________________


WICEDYREKTOR: LUCYNA SIUDZIŃSKA
wejście przez sekretariat
tel.  44  723-15-63
dyrekcja@zs8tm.pl

                                                             
Kompetencje wicedyrektora >>> pobierz plik 

 

 

 

 

 

 

 
odpowiada: Elżbieta Wilczyńska

wytworzył: Elżbieta Wilczyńska

wprowadził: administrator

data: 02-02-2017

data: 02-02-2017

data: 02-02-2017Rejestr zmian strony