Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Plany pracy
Wewnątrzszkolny
system oceniania
Zasady rekrutacji
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka

 

 

Zespół Szkół nr 8
                                                          Typy szkół:
                                                          Szkoła Podstawowa nr 6
                                                          Gimnazjum nr 8

                                                          Przedszkole nr 10
ul. Gminna 5/9
97-200 Tomaszów Mazowieckitel/fax  44 723-15-63
e-mail : dyrekcja@zs8tm.pl

      sekretariat@zs8tm.pl

      ksiegowosc@zs8tm.pl

 


  NIP : 773-21-27-583

REGON -  Szkoła Podstawowa nr 6  : 450185531

        Gimnazjum nr 8 : 590727280

Przedszkole nr 10 : 590033034

 

 

www.zs8tm.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 odpowiada: Elżbieta Wilczyńska

wytworzył: Elżbieta Wilczyńska

wprowadził: administrator

data: 02-02-2017

data: 02-02-2017

data: 02-02-2017Rejestr zmian strony